EWM ALPHA Q 551 A

 • alpha-q-551Multi-procesni aparat za CO2 (MIG/MAG ) zavarivanje 
 • Sa integrisanom ColdArc i forceArc tehnologijom
 • Dekompakt verzija
 • Mobilan, može da se podiže kranom ili viljuškarem
 • Efikasan sistem za hlađenje sa centrifugalnom pumpom i 12 litarskim rezervoarom-monitor pritiska, pumpa i ventilator temperaturno upravljani
 • Vodeno hlađen
 • Dodavač žice sa 4 točkića za 1.0 i 1.2 mm čeličnu žicu
 • Multi-processed CO2 (MIG/MAG)welding machine
 • With ColdArc i forceArc integrated technologies
 • DeCompact version
 • Mobile unit, can be lifted by crane or by fork lift
 • Efficient cooling system with cntrifugal pum and 12 lit tank- pressure monitor, pump and temperature controlled fan
 • Water cooled
 • 4-roller wire feed equipped for 1.0 and 1.2 mm steel wires 

 

Priključni napon / Voltage 3 x 400 V(- 25 % -+20%)
Zavarivačka struja/ Welding current 5-550 A
Mrežni osigurač (tromi) /Slow blow 3×35 A
Radni ciklus/Duty cycle (40°C) 550 A / 60%
Radni ciklus/Duty cycle (40°C) 520 A / 80%
Radni ciklus/Duty cycle (40°C) 450 A/ 100%
Dimenzije/Dimensions 1100 x 455 x 1000 m
Težina 125 kg
Dodavač žice/ Wire feeder Da
Dimenzije dodavača žice/ Dimensions of wire feed unit 690 x 310 x 410 mm
Težina dodavača žice / Weight of wire feed unit 16.1 k

 

* ALPHA Q serija – idealno rešenje za sve vrste CO2 (MIG/MAG ) zavarivanja, jer je u njima integrisano 6 različitih procesnih tehnologija – coldArc, forceArc, coldArc+forceArc, CO2 (MIG/MAG ) puls, standardni puls, TIG (LiftArc) i REL (MMA) zavarivanje

-       Minimalne zone pod uticajem toplote- savršeno za CrNi, jake čelike i tanke limove

-       Najbolje rešenje za zavarivanje i lemljenje – čelika, pocinčanih čelika, CrNi, aluminijuma i mešanih spojeva

-       Univezalno dobar u svim položajima- vertikalno dole, verikalno gore i nadglavno zavarivanje

-       Minimalizovani post-zavarivački rad- nema prskanja, odlično formiranje korena vara

-       Jednostavna i sinergijska upotreba – samo-objašnjiva radna površina

-       172 pred-programirana zavarivačka zadatka – velika pomoć u  radu

-       Svi parametri zavarivanja su ili na dodavaču žice (decompact tip) ili na samom aparatu (compact tip)-dostupna prilagođavanja za efikasan rad 

-       Reprodukcija podešavanja svih zavarivačkih parametara- preko digitalnih prikaza

-       Povezivanje sa  gorionikom i daljinskim komandama, kao i sa računarom – razmena zavarivačkih podataka i njihovo čuvanje

-       Idealno rešenje i za mehanizovane i automatizovane primene

ALPHA Q series – an ideal solution for all types of CO2 (MIG/MAG ) welding, because of 6 integrated process technologies : 

coldArc, forceArc, coldArc+forceArc, CO2 (MIG/MAG ) puls, standardni puls, TIG (LiftArc) and REL (MMA).

  Minimal heat affected zones reduced – prefect for CrNi, steels and thin panels

  Best solution for welding and brazing- steel, zinc plated steel, CrNi, aluminium and mixed joints

Universaly good in all positions –vertical down, vertical up and overhead welds

Minimized post weld work- no spatter, excellent root formation

Simple and synergic operation thanks to self explanatory operating surface

172 pre-programed welding tasks – great work tool

All welding parameters are either on the wire feed unit (decompac tye) or on the machine (compact type) – adjustment are available for eficient work

Reproducible settings of all welding parameters- with digital displays 

Connection with torch and remote control and for PC – exchange and saving of welding data

Ideal solution for mechanical and automatic applications 

Ostavite komentar

 
EWM Hightec Welding Merkle Kjellberg Finsterwalde Hypertherm MGM TBI Industries Kemper IGM Group Polysoude Elektroda Zagreb RAM Rijeka
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeCheck Our Feed