Author Archive

EWM TETRIX 551 AC/DC AW cold/hot wire

 • Vodeno hlađeni AC/DC TIG inverter u dve verzije:
                      – za cold wire zavarivanje (sa hladnom žicom)
                     – za hot wire zavarivanje (sa vrelom žicom)tetrix 551 ac-dc cold wire
 • Synergic korisnička baza podataka o istom trošku
 • Jednostavan, menijem vođen izbor zavarivačkih zadataka iz korisničke baze
 • 256 preprogramiranih JOB-ova(zavarivačkih karakteristika u korisničkoj bazi
 • Do 100% veće brzine zavarivanja u poređenju sa TIG zavarivanjem
 • Uključene karakteristike EWM activArc i EWM spotArc bez dodatnog troška
 • Specijalna procedura zavarivanja naizmeničnom strujom za spajanje značajno različitih aluminijumskih površina, npr. pri spajanju limova od 1 mm sa pločom od 10 mm
 • Podesivi oblik signala struje, sinusoide, trapezoida
 • Podesiva frekvencija naizmenične struje između 50 Hz i 200 Hz
 • TIG zavarivanje sa ponovljivim, elektroničkim HF startom
 • Sigurno paljenje luka i kod dužih paketa creva
 • TIG lift luk bez HF-a
 • TIG automatizovano pulsiranje sa automatskom specifikacijom potrebnih parametara pulsa
 • Pulsno TIG zavarivanje u Hz i kHz opsegu – do 15 kHz
 • Upotreba sa modusom sa blokadom/bez blokade
 • Redukovana sekundarna struja je dostupna korišćenjem prekidača gorionika
 • Podesiv impuls nagore/nadole
 • Funkcija tačkastog zavarivanja/heftanja
 • Spotmatic – upola redukuje vreme potrebno za heftanje
 • Podesivo vreme predtoka i naknadnog toka gasa
 • REL zavarivanje/žljebljenje – automatizovani puls sa automatskom specifikacijom potrebnih parametara pulsatetrix drive
 • Pouzdano i bezbedno zavarivanje vertikalno na gore i vertikalno na dole
 • Podesiva struja hot starta i vreme hot starta
 • Podesivi arcForce (pogonjeni luk)
 • Antistick funkcija (protiv lepljenja)
 • Velike rezerve snage usled velike intermitence, i komponenti koje se manje zagrevaju kao posledica toga, što nudi bolji i duži radni vek
 • Izvrsno hlađenje gorionika, koje kao posledicu daje uštedu pri korišćenju potrošnih delova a sve zahvaljujući centrifugalnoj pumpi visokih performansi i 12-litarskim rezervorarom za tečnost za hlađenje
 • Ušteda energije zahvaljujući visokoj efikasnosti i stand-by funkciji
 • Visoke tolerancije na fluktuacije mrežnog napona +20%/-25%, stoga je podesan za upotrebu sa generatorom
 • Mogućnost povezivanja sa daljinskim upravljačem i funkcionalnim gorionikom
 • Kućište se može transportovati/podizati kranom
 • Opcija mrežnog povezivanja preko LAN-a ili WiFi-ja, kao i sa EWM Xnet softverom

Mrežni napon: 3 x 400 V(- 25 % -+20%)
Zavarivačka struja:
5A-550A
Mrežni osigurač (tromi): 3 x 32 A
Radni ciklus (40°C): 550A/60%
Radni ciklus (40°C): 450A/80%
Radni ciklus (40°C): 420A/100%
Dimenzije: 1080x690x1195 mm
Težina: 184.5 kg
Dimenzije dodavača: 690 x 300 x 410mm
Težina dodavača: 13.7kg

EWM Pico 305 cel puls pws

 • Invertorski aparat za zavarivanje jednosmernom strujompico 305
 • Prenosiv, isporučuje se uz traku za nošenje na ramenu
 • Potvrđena zaštita od prskajuće vode (zaštitni protokol IP-34s)
 • Dostupan u varijanti sa redukcijom napona otvorenog kola VRD (u skladu sa AS 1674.2-2003; IEC/DIN EN 60974-1 i ГОСТ 12.2 007.8)
 • REL I TIG lift lučno zavarivanje
 • MIG/MAG CC/CV zavarivanje Pico drive 4L dodavačkim pogonom ili Pico drive 200C dodavačkim pogonom
 • Celulozne elektrode: 100% bezbedno za zavarivanje vertikalno na dole
 • Zavarivanje štapnom elektrodom/REL postupkom za sve tipove elektroda
 • Štapne elektrode/REL celulozne elektrode: 100% bezbedno za zavarivanje vertikalno na dole
 • Pulsno REL zavarivanje:

  • Posebno pogodno za korene varove
  • Veoma pogodno za upotrebu sa zahtevnim elektrodama
  • Izvanredno premošćavanje raspora bez „curenja“ materijala sa korene strane
  • Manje deformacija usled kontrolisanog toplotnog unosa
  • Manje završnog rada usled manje prskanja
  • Zavarena površina je fine teksture, vizuelno slična površini tretiranoj TIG postupkom, za finalne prolaze
 • Savršeno zavarivanje vertikalno na gore zahvaljujući PF funkciji pulsa
 • Polaritet zavarivanja se može prebaciti pritiskom na dugme (prekidač za prebacivanje polariteta)
 • Podesiva struja vrelog starta i vreme hotstarta (hotstart struja i vreme hotstarta)
 • Podesiv Arcforce (pogonjeni luk)
 • Antistick funkcija (protiv lepljenja)
 • Ušteda energije zahvaljujući stand-by funkciji

EWM TETRIX 401

 • Vodeno hlađeniTIG inverter za zavarivanje jednosmernom strujom
 • Ugrađen EWM activArc i EWM spotArc bez dodatnog troška
 • TIG zavarivanje sa ponovljivim, elektroničkim HF startom
 • Sigurno paljenje luka i kod dužih paketa creva
 • TIG lift luk bez HF-a
 • TIG automatizovano pulsiranje sa automatskom specifikacijom potrebnih parametara pulsa
 • Upotreba sa modusom sa blokadom/bez blokade
 • Jasno struktuiran operativni panel; operativni elementi su dizajnirani tako da prikazuju glavne TIG funkcije
 • Redukovana sekundarna struja je dostupna korišćenjem prekidača gorionika
 • Podesiv impuls nagore/nadole
 • Funkcija tačkastog zavarivanja/heftanja
 • Spotmatic – upola redukuje vreme potrebno za heftanje
 • Podesivo vreme predtoka i naknadnog toka gasa
 • REL zavarivanje/žljebljenje – automatizovani puls sa automatskom specifikacijom potrebnih parametara pulsa
 • Idealan za korene varove
 • Pouzdano i bezbedno zavarivanje vertikalno na gore i vertikalno na dole
 • Podesiva struja hot starta i vreme hot starta
 • Podesivi arcForce (pogonjeni luk)
 • Antistick funkcija (protiv lepljenja)
 • Velike rezerve snage usled velike intermitence, i komponenti koje se manje zagrevaju kao posledica toga, što nudi bolji i duži radni vek
 • Izvrsno hlađenje gorionika, koje kao posledicu daje uštedu pri korišćenju potrošnih delova a sve zahvaljujući centrifugalnoj pumpi visokih performansi i 12-litarskim rezervorarom za tečnost za hlađenje
 • Ušteda energije zahvaljujući visokoj efikasnosti i stand-by funkciji
 • Mrežni priključak 3 x 400 V; ostali mrežni naponi i multivolt verzija dostupni opciono
 • Visoke tolerancije na fluktuacije mrežnog napona +20%/-25%, stoga je podesan za upotrebu sa generatorom
 • Mogućnost povezivanja sa daljinskim upravljačem i funkcionalnim gorionikom
 • Kućište se može transportovati/podizati kranom
 • Opcija mrežnog povezivanja preko LAN-a ili WiFi-ja, kao i sa EWM Xnet softverom
         tetrix 401smart-comfort-classic-synergic
Mrežni napon (tolerancija): 1 x 400 V (-25% – +20%)
Mrežni osigurač (tromi): 3 x 32 A
Napon otvorenog kola: 80 V
Raspon podešavanja zav. struje: 5 A-400 A
Radni ciklus 40 °C: 400 A / 100%
cos φ: 0.99
Efikasnost: 90%
Dimenzije DxŠxV u mm: 1100 x 455 x 1000
Težina: 126 kg

EWM TETRIX 230 – SMART, COMFORT TM

 • Modularni TIG inverter za zavarivanje jednosmernom strujom; vodeno ili vazdušno hlađentetrix-230-dc
 • Ugrađen EWM activArc i EWM spotArc bez dodatnog troška
 • TIG zavarivanje sa ponovljivim, elektroničkim HF startom
 • Sigurno paljenje luka i kod dužih paketa creva
 • TIG lift luk bez HF-a
 • TIG automatizovano pulsiranje sa automatskom specifikacijom potrebnih parametara pulsa
 • Upotreba sa modusom sa blokadom/bez blokade
 • Jasno struktuiran operativni panel; operativni elementi su dizajnirani tako da prikazuju glavne TIG funkcije
 • Redukovana sekundarna struja je dostupna korišćenjem prekidača gorionika
 • Podesiv impuls nagore/nadole
 • Funkcija tačkastog zavarivanja/heftanja
 • Spotmatic – upola redukuje vreme potrebno za heftanje
 • Podesiva vreme predtoka i naknadnog toka gasa
 • REL zavarivanjesmart-comfort
 • REL automatizovani puls sa automatskom specifikacijom potrebnih parametara pulsa
 • Idealan za korene varove
 • Pouzdano i bezbedno zavarivanje vertikalno na gore i vertikalno na dole
 • Podesiva struja hot starta i vreme hot starta
 • Podesivi arcForce (pogonjeni luk
 • Antistick funkcija (protiv lepljenja)
 • Gasno hlađen ili opciono vazdušno hlađen, sa rashladnom jedinicom cool U31
 • Izvrsno hlađenje gorionika, koje kao posledicu daje uštedu pri korišćenju potrošnih delova a sve zahvaljujući centrifugalnoj pumpi visokih performansi i 4-litarskim rezervorarom za tečnost za hlađenje (rashladna jedinica cool U31).
 • Ušteda energije zahvaljujući visokoj efikasnosti i stand-by funkciji
 • Mogućnost povezivanja sa daljinskim upravljačem i funkcionalnim gorionikom
 • Opciono – kolica 35.2-2
 • Mrežni priključak 230 V/16 A
 • Visoke tolerancije na fluktuacije mrežnog napona +15%/-40%, stoga je podesan za upotrebu sa generatorom
 • Zaštita od prekomernog napona; bez štete po mašinu ukoliko se slučajno poveže na napon od 400 V
Mrežni napon (tolerancija): 1 x230 V (-40% – +15%)
Mrežni osigurač (tromi): 1 x 16 A
Napon otvorenog kola: 90 V
Raspon podešavanja zav. struje: 3 A – 230 A
Radni ciklus 40 °C: 230 A / 40 %
Radni ciklus 40 °C: 200 A / 60 %
Radni ciklus 40 °C: 170 A / 40 %
cos φ: 1
Efikasnost: 88%
Dimenzije DxŠxV u mm: 600 x 205 x 415
Težina: 17,5 kg
Dimenzije rashladne jedinice u mm: 9pt"> 600 x 210 x 340
Težina rashladne jedinice: 14 kg
Dimenzije kolica u mm: 600 x 580 x 1200
Težina transportnih kolica u mm: 33 kg

EWM PICOMIG 185 D3 SYNERGIC TKG

 • Mutliprocesni Inverterski aparat za zavarivanje, koji se lako upotrebljava zahvaljujući jednom Synergic prekidaču i integrisanom picomig 185dodavačkom pogonu
 • Namenjen za standardno gasno metalno lučno zavarivanje
 • Sertifikovane Synergic karakteristike za zavarivanje čelika, CrNi i aluminijuma, u skladu sa EN 1090
 • Savršen za zavarivanje žicom sa punjenim jezgrom
 • Kontinualno podesiva dinamika luka (efekat prigušnice
 • REL zavarivanje
 • Upotreba sa modusom sa blokadom/bez blokade
 • Funkcija tačkastog zavarivanja/heftanja
 • eFeed: Inovativni dodavački pogon sa četiri točkića
 • Intervalno zavarivanje
 • Podesivi predtok/naknadni tok gasa
 • Štedi struju usled efikasnog učinka
 • TIG lift luk zavarivanje
 • Robusno kućiše podesno za upotrebu na gradilištu
 • IP23 zaštita od prskanja vode
 • Visoko precizni, snažni EWM eFeed dodavački mehanizam za pouzdanu dobavu svih vrsta čvrstih žica i žica sa punjenim jezgrom
 • Opremljen sa točkićima za čeličnu žicu promera 1.0 mm
 • Prečnik kalema žice do 300 mm / D3, 200 mm / D2 moguće uz adapter
 • Laka promena zavarivačkog polariteta bez alata
 • Monitoring grešaka u uzemljenju (PE zaštita)
 • Prenosiv, kompaktan
 • 3,5-metarski napojni kabel od 16 A sa zaštitom od strujnih udara
 • Mrežni priključak 230 V/16 A
 • Visoke tolerancije na fluktuacije mrežnog napona +15%/-40%, stoga je podesan za upotrebu sa generatorom
Mrežni napon (tolerancija): 1 x 230 V (-40% – +15%)
Mrežni osigurač (tromi):1 x 16 A
Napon otvorenog kola: 80 V
Raspon podešavanja zav. struje:5 A -180 A
Radni ciklus 40 °C: 180 A / 25 %
Radni ciklus 40 °C: 120 A / 60 %
Radni ciklus 40 °C: 100 A / 100 %
cos φ: 0.99
Efikasnost: 86%
Dimenzije DxŠxV u mm: 685 x 297 x 482
Težina:21.4 kg
Prečnik kalema žice: 300 mm
Brzina žice: 1 m/min – 20 m/min

KIT 3000 Standard

Kompaktni aparat za MIG/MAG zavarivanje osveženog dizajna i poboljšanih parametarakit 3000
 

KIT 3000 predstavlja profesionalni aparat za zavarivanje koji u sebi ima snažan transformator, robustan dodavač žice sa jakim motorom, EURO-centralni priključak i pouzdanu elektroniku.
Glavne prednosti KIT modela aparata za zavarivanje su izvrsne zavarivačke karakteristike, 10-stepena regulacija napona, visoki faktori opterećenja, visoka pouzdanost i laka upotreba.
 

Odlike STANDARD upravljanja:
 •  Analogna povratna kontrola brzine dodavanja žice

 •  Digitalni volt-ampermetar sa memorijom

 •  Podesive funkcije pred-udara i post-udara gasa, izlaza i uvlačenja žice i dogorevanja žice

 •  Funkcije uvođenja žice i gasnog testa, četiri takta i dva takta, tačkastog zavarivanja i pulsiranja.

 

Tehničke karakteristike

KIT 3000

Napon gl. električnog voda

3×400 V

Opseg zav. struje

30-250 A

Podešavanja izlaznog napona

17.7 – 39.2 V

Broj stepena regulacije

10

Intermitenca 45%

250 A

Intermitenca 60%

210 A

Intermitenca 100%

190 A

Mrežni osigurač – tromi

16 A

Namotaji

Cu/Al

Dodavač žice

Sa 4 točkića

Standardno isporučeni točkići za prečnik žice

0.8 – 1.0 mm

Brzina dodavanja žice

1 – 25 m/min.

Prečnik žice:

 

- Čelična žica

0.6-1.2

- Aluminijumska žica

0.8-1.2

- Punjena žica

0.8-1.2

Zaštitna klasa

IP 21 S

Dimenzije

902x510x890 mm

Težina

75 kg

KIT 2400 Standard

Kompaktni aparat za MIG/MAG zavarivanje osveženog dizajna i poboljšanih parametarakit 2400
 

KIT 2400 predstavlja profesionalni aparat za zavarivanje koji u sebi ima snažan transformator, robustan dodavač žice sa jakim motorom, EURO-centralni priključak i pouzdanu elektroniku.
Glavne prednosti KIT modela aparata za zavarivanje su izvrsne zavarivačke karakteristike, 10-stepena regulacija napona, visoki faktori opterećenja, visoka pouzdanost i laka upotreba.
 

Odlike STANDARD upravljanja:
 •  Analogna povratna kontrola brzine dodavanja žice

 •  Digitalni volt-ampermetar sa memorijom

 •  Podesive funkcije pred-udara i post-udara gasa, izlaza i uvlačenja žice i dogorevanja žice

 •  Funkcije uvođenja žice i gasnog testa, četiri takta i dva takta, tačkastog zavarivanja i pulsiranja.

 

Tehničke karakteristike

KIT 2400

Napon gl. električnog voda

3×400 V

Opseg zav. struje

30-215 A

Podešavanja izlaznog napona

20.0-36.5 V

Broj stepena regulacije

10

Intermitenca 45%

215 A

Intermitenca 60%

190 A

Intermitenca 100%

170 A

Mrežni osigurač – tromi

16 A

Namotaji

Cu/Al

Dodavač žice

Sa 4 točkića

Standardno isporučeni točkići za prečnik žice

0.8 – 1.0 mm

Brzina dodavanja žice

1 – 25 m/min.

Prečnik žice:

 

- Čelična žica

0.8-1.0

- Aluminijumska žica

0.8-1.0

- Punjena žica

0.8-1.0

Zaštitna klasa

IP 21 S

Dimenzije

878x486x635 mm

Težina

65 kg

KITin 2040/2080 MIG EURO

Monofazni invertorski aparat za zavarivanje MIG/MAG postupkomkitin 2040-2080

KITin 2040 MIG EURO i KITin 2080 MIG EURO su prenosivi, monofazni aparati za zavarivanje MIG/MAG postupkom. Namenjeni su podjednako za amatersku i profesionalnu upotrebu. Ovaj model je konstruisan upotrebom najnovijih tehonologija; malih je dimenzija, nije težak i visoko je efikasan. Za prihvat pri prenošenju se koristi plastična drška. Pogodan je za upotrebu sa generatorom (npr., pri zavarivanju na gradilištima). Postavljanje parametara je jednostavno. KITin 2040 i 2080 MIG EURO se mogu koristiti za zavarivanje punjenom elektrodom.

 

Tehničke karakteristike

KITin 2080 MIG EURO

Dovod struje 50/60 Hz

1×230 V ± 15%

Mrežni osigurač (tromi)

16 A

Opseg zav. struje

20-170 (CO2)

20-190 (Ar+CO2)

Intermitenca 35%

170 A

Intermitenca 60%

140 A

Intermitenca 100%

120 A

Napon otvorenog kola

22-31 A

Zaštitna klasa

IP 23 S

Priključak

Euro-centralni

Brzina dodavanja žice

1-12 m/min.

Dimenzije

470x200x310 mm

Težina

13 kg

Tehničke karakteristike

KITin 2040 MIG EURO

Dovod struje 50/60 Hz

1×230 V ± 15%

Mrežni osigurač (tromi)

16 A

Opseg zav. struje

20-150 (CO2)

20-170 (Ar+CO2)

Intermitenca 35%

150 A

Intermitenca 60%

120 A

Intermitenca 100%

100 A

Napon otvorenog kola

22-31 V

Zaštitna klasa

IP 23 S

Priključak

Euro-centralni

Brzina dodavanja žice

1-11 m/min.

Dimenzije

470x200x310 mm

Težina

13 kg

MIG/MAG gorionici serije MEP

MEP serija gorionika je dostupna u vazdušno hlađenoj verziji do 350 A, kao i u vodeno hlađenoj verziji do 500A. Različite vrste gorionika pokrivaju različita polja primene – mali goironici za lake poslove, a veći, snažniji gorionici – za zahtevniji rad.Fleksibilni gorionici tip M150F i M250F se mogu saviti u željenom pravcu kako bi se stekao pristup teško dostupnim zavarivačkim mestima. Standarsni potrošni delovi omogućavaju dugotrajnu upotrebu, u isto vreme čineći troškove eksploatacije i čuvanja niskim.

model
gorionika
kapacitet radni ciklus

fi žice

(mm)

 

protok gasa
CO2 mešani gas
M 150 EP 180 A 150 A 60% 0,6-1,0 mm 8 l/min
M 240 EP 265 A 235 A 60% 0,8-12, mm 12 l/min
M 250 EP 230 A 200 A 60% 0,8-1,2 mm 10 l/min
M 260 EP 310 A 275 A 60% 1,0-1,2 mm 12 l/min
M 360 EP 350 A 335 A 60% 1,0-1,2 mm 12 l/min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

model
gorionika
kapacitet radni ciklus

fi žice

(mm)

protok gasa
CO2 Mešani gas
M 241 EP 310 A 280 A 100 % 0,8-1,2 mm 14 l/min
M 351 EP 320 A 280 A 100 % 0,8-1,2 mm 14 l/min
M 401 EP 400 A 350 A 100 % 0,8-1,2 mm 14 l/min
M 501 EP 500 A 450 A 100 % 1,0-1,6 mm 14 l/min

 

Ručka

MEP serija je opremljena novom ručkom RMC – ROHRMAN MIG Comfort. Ova ergonomski oblikovana ručka sa mekim jastučićima udobno prijanja uz šaku i omogućava siguran hvat u svim pozicijama. Kugličasti zglob prati pokrete zavarivača. Zamenjivi gornji modul pruža mogućnost za montažu drugih kontrolnih elemenata, poput kliznog prekidača za gore/dole.

Koaksijalni kabel

Vazdušno hlađeni gorionici su opremljeni savitljivim koaksijalnim kablom. Kabel sa izdržljivom gumenom oblogom integriše sve provodnike struje, gasa, žice kao i kontrolni kabel.

Mašinski bočni adapter

MEP gorionici su opremljeni EVRo centralnim priključkom čineći h kompatibilnim sa većinom aparat za zavarivanje na tržištu. Kontaktni pinovi obloženi srebrom služe za bezbedan kontakt. Duga matica muškog centralnog priključka se može lako montirati na aparat za zavrivanje. Zaštitna opruga čuva gorionik od uvrtanja, omogućava vođenje kablova i pruža optimalan prolaz žice. Ostale adaptacije se rade po zahtevu.

Paketi kablova i creva

Vodeno hlađeni gorionici su opremljeni sa paketom creva. Paket obložen otpornom tekstilnom oblogom grupiše sve provodnike – strujni kabel, cev za predtok vode, crevo za gas, bužir i kontrolni kabel. Gorionici su dostupni u verzijama od 3m, 4m i 5m.

Popust na kupovinu osnovnih sredstava

Cenjeni privrednici,
kraj godine je tradicionalno vreme za svođenje računa i utisaka o realizovanim poslovima, ali i vreme za razmišljanje o potencijalnim ulaganjima.
U želji da malim i srednjim preduzećima u metalnom sektoru olakšamo nabavku osnovnih srestava i na taj način potpomognemo proizvodno-tehnološki razvoj, odlučili smo da svojim kupcima odobrimo popust od 10% .
 
Popust se odobrava za kupovinu sledećih osnovnih sredstava:
1. svi aparati za zavarivanje iz našeg asortimana
2. Hypertherm plazme za ručno i mašinsko rezanje
 
 
Srdačno vaš,
 
GEM TRADE DOO, Novi Sad
 

EWM Hightec Welding Merkle Kjellberg Finsterwalde Hypertherm MGM TBI Industries Kemper IGM Group Polysoude Elektroda Zagreb RAM Rijeka
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeCheck Our Feed