Elektrolučno zavarivanje pod zaštitom praška (EPP)

EPP zavarivanje se sastoji u tome da se metalna elektroda, koja služi i kao dodatni materijal, topi ispod sloja praška usled toplote koja se oslobađa u električnom luku. Električni luk gori između osnovnog materijala i metalne elektrode.
Metalna elektroda se pri tom, u obliku žice namotane u kolut, pomoću pogonskog mehanizma dovodi na mesto zavarivanja.
Tokom zavarivanja, električni luk je pokriven zaštitnim slojem praška za zavarivanje koji se topi. Prilikom topljenja nastaje šljaka koja obavlja niz funkcija isto kao i šljaka nastala topljenjem obloge elektrode. Nakon zavarivanja prašak se uklanja, a šljaka se odvaja.
Za zavarivanje se najčešće upotrebljava kombinacija jedne žice i praška, ali se mogu upotrebljavati dve ili više žica, kao i kombinacija jednosmerne i naizmenične struje. Takvim varijantama postupka postiže se mogućnost većih strujnih opterećenja i veće brzine zavarivanja.
Iskorišćenje toplote je znatno bolje nego kod drugih postupaka zavarivanja, na šta ukazuju podaci u tablici koja sledi:

 
 
 
 
 
Utrošak toplote
 
 
REL %
 
 
EPP%
 
 
za topljenje žice
 
 
15
 
 
25
 
za topljenje praška
 
 
15
 
 
22
 
 
za topljenje osnovnog materijala
 
 
10
 
 
48
 
 
gubitak zračenjem
 
 
20
 
 
0
 
 
gubitak odvođenjem u osnovni materijal
 
 
40
 
 
5
 
 

Tabela: Uporedni toplotni bilans REL i EPP zavarivanja
 
KA1-UP-3mm
 
Kao izvori struje za zavarivanje upotrebljavaju se uređaji koji daju jednosmernu i naizmeničnu struju. Pri radu s jednosmernom strujom žica se priključuje na plus (+) pol. Jačina struje prilikom zavarivanja sa jednom žicom kreće se od 400A do 1200A, a brzine zavarivanja i preko 2m u minuti.
 
Zavarivanje EPP ima široko područje primene, a koristi se kao automatski i ređe kao poluautomatski postupak. Ovim postupkom mogu se zavarivati bakar i čelici (nelegirani, niskoelegirani i visokoelegirani čelici debljina iznad 2mm).
 
Veoma se uspešno primenjuje za navarivanje detalja. Prilikom navarivanja većih površina umesto jedne žice, navarivati se može kombinacijom praška i trake za navarivanje.
Zavarivati i navarivati se može samo u horizontalnom položaju. Ako se zavaruju cilindrični detalji, automatskim napravama se mesto zavarivanja dovodi u horizontalan položaj.
 

 

 

Ostavite komentar

 
EWM  Hightec Welding Merkle Kjellberg Finsterwalde Hypertherm MGM TBI Industries Kemper IGM Group Polysoude Elektroda Zagreb RAM Rijeka
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeCheck Our Feed