EMW SATURN 301

 • EWM Satrun 301Mobilan, može da se podiže kranom ili viljuškarom
 • Kompaktan,vazdušno hlađen
 • Dodavač žice sa 4 točkića za 0.8 i 1.0 mm čeličnu žicu
 • Kabel za napajanje od 5m
 • Mobile unit, can be lifted by crane or by fork lift
 • Compact, gas  cooled
 • 4-roller wire feed equipped for 0.8mm and 1.0mm steel wires
 • 5m mains supply 
Priključni napon / Voltage 3×400 V(- 15 % -+ 15%)
Zavarivačka struja/ Welding current 30- 300 A
Mrežni osigurač (tromi) /Slow blow 3 x 25A
Radni ciklus/Duty cycle 25 °C (40 °C)  300 A / 45 % (300 A / 40 %)
Radni ciklus/Duty cycle 25 °C (40 °C)  250 A / 60 % (190 A / 60 %)
Radni ciklus/Duty cycle 25 °C (40 °C)  190 A / 100 % (160 A / 100 %)
Dimenzije/Dimensions 930 x 480 x 730 mm Težina 100 kg

* STANDARDNI APARATI ZA ZAVARIVANJE SA STEP PREKIDAČEM- MIRA, SATURN, WEGA:

 • Robusne mašine sa optimalnim performansama
 • Visok kvalitet dostupan u 2 verzije – vazdupno hlađene serije ;Mira i Saturn sa integrisanim dodavačem žice i vodeno hlađena; serija Wega sa odvojenim dodavačem žicem i opcionalnim Synergic radom.
 • Inovativni aparati koji donose uštedu sa odličnim odnosom cena/ performanse
 • Savršeni start- optimizovano reprodukujuće paljenje luka
 • Samo-objašnjivi, jasni, koncepti upotrebe – M1.02 tradicionalan rad i M2.40. Synergic rad preko singl tastera
 • Odlične karakteristike zavarivanja – fino podešavanje napona zavarivanja i optimizovan zavarivački zazor- rezultiraju savršenom prilagođavanju različitim materijalima.
 • Minimizovani završni radovi- visoka isplativost aparata na delu
 • Spojevi sa malo prskanja zbog kratkog i sprej luka – upotrebljavajući argon, CO2 ili mešavinu gasova-ušteda i vremena i novca. 

* WELDING MACHINES STEP SWITCH CONTROLLED 

 • The robust machines with optimal performance
 • High quality bundled into two versions: the gas-cooled,   compact Mira and Saturn machines with integrated wire   feed or the water-cooled Wega with separate wire feed  unit and optional Synergic operation.
 • Innovative and cost-effective with excellent price/performance ratio
 • The perfect start -   optimized  reproducible ignition of the arc.
 • Self-explanatory and clear operating concepts-  M1.02 – traditional operation and  M2.40 – Synergic single-button operation 
 • Excellent welding properties – Fine welding voltage adjustment and optimised welding choke guarantee perfect adaptation to different materials.
 • Minimised finishing work for high cost-effectiveness.
 • Low-spatter joining with short arc and spray arc – using argon, CO2 or mixed  gases- saves time and money. 

Ostavite komentar

 
EWM Hightec Welding Merkle Kjellberg Finsterwalde Hypertherm MGM TBI Industries Kemper IGM Group Polysoude Elektroda Zagreb RAM Rijeka
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeCheck Our Feed