EMW WEGA 501

 • EMW WEGA 501Mobilan, može da se podiže kranom ili viljuškarem
 • Dekompaktan,vodeno hlađen
 • Dodavač žice sa 4 točkića za 1.0 i 1.2 mm čeličnu žicu
 • Snažan sistem za hlađenje sa centrifugalnom pumpom  i  rezervoarom od sedam litara; kontrola temperature pumpe i ventilatora
 • Kabel za napajanje od 5m
 • Mobile unit, can be lifted by crane or by fork lift
 • Decompact, water cooled
 • 4-roller wire feed equipped for 1.0 and 1.2 mm steel wires
 • Efficient cooling system with cntrifugal pump and 7 lit tank-  pump and temperature controlled  fan
 • 5m mains supply
Priključni napon / Voltage 3x 400 V(- 15 % -+ 15%)
Zavarivačka struja/ Welding current 50- 500 A
Mrežni osigurač (tromi) /Slow blow 3 x 32A
Radni ciklus/Duty cycle 25 °C (40 °C)  500 A /70 % (500 A /60 %)
Radni ciklus/Duty cycle 25 °C (40 °C)  400 A / 100 % (400 A /100 %)
Dimenzije/Dimensions 950 x 560 x 1010 mm
Težina 200 kg
Dimenzije dodavača žice/Dimensions wire feed unit 690 x 300 x 410
Težina dodavača žice/ Weight wire feeder 12 kg

* STANDARDNI APARATI ZA ZAVARIVANJE SA STEP PREKIDAČEM- MIRA, SATURN, WEGA:

 • Robusne mašine sa optimalnim performansama
 • Visok kvalitet dostupan u 2 verzije: vazdušno hlađene serije Mira i Saturn sa integrisanim dodavačem žice i vodeno hlađena serija Wega sa odvojenim dodavačem žicem i opcionalnim Synergic radom.
 • Inovativni aparati koji donose uštedu sa odličnim odnosom cena/ performanse
 • Savršeni start- optimizovano reprodukujuće paljenje luka
 • Jednostavni koncepti rada – M1.02 trdicionalan rad i M2.40. Synergic rad pomoću samo jednog tastera
 • Odlične karakteristike zavarivanja, fino podešavanje napona zavarivanja i optimizovan zavarivački zazor, omogućavaju savršeno prilagođavanje različitim materijalima.
 • Minimizirani završni radovi – visoka isplativost aparata na delu
 • Minimalno prskanje zbog spajanja kratkim i sprej lukom – upotrebom argona, CO2 ili mešavine gasova – ušteda i vremena i novca.

* WELDING MACHINES STEP SWITCH CONTROLLED

 • The robust machines with optimal performance
 • High quality bundled into two versions: the gas-cooled, compact Mira and Saturn machines with integrated wire   feed or the water-cooled Wega with separate wire feed  unit and optional Synergic operation.
 • Innovative and cost-effective with excellent price/performance ratio
 • The perfect start -   optimized  reproducible ignition of the arc.
 • Self-explanatory and clear operating concepts-  M1.02 – traditional operation and M2.40 – Synergic single-button operation
 • Excellent welding properties – Fine welding voltage adjustment and optimised welding choke guarantee perfect adaptation to different materials.
 • Minimised finishing work for high cost-effectiveness.
 • Low-spatter joining with short arc and spray arc – using argon, CO2 or mixed  gases- saves time and money.

Ostavite komentar

 
EWM Hightec Welding Merkle Kjellberg Finsterwalde Hypertherm MGM TBI Industries Kemper IGM Group Polysoude Elektroda Zagreb RAM Rijeka
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeCheck Our Feed