EPP Aparati za zavarivanje

  KA-7-UPPAutomat za paralelno EPP zavarivanje žicom prečnika 2 x 2.5 mm – uronjeno lučno zavarivanje – tip KA 7-UPP
  Zavarivački automat za uronjeno lučno zavarivanje (EPP/ SAW) paralelnim žicama do 2x 2.5mm, na ravnim komadima ili po šinama vodilicama kao i za unutrašnje zavarivanje cevi.

  KA-4-UPDGAutomat za EPP zavarivanje duplom žicom sa dve glave – uronjeno lučno zavarivanje max.prečnika 2 x 2.5 mm tip - KA 4 - UPDG
  Automat za EPP ugaono zavarivanje (UPDG) ili zavarivanje pod uglom u ravnom i horizontalnom položaju sa žicom prečnika do 2.5mm na ravnim površinama ili sa šinama vodilicama.

  KA-2 - UPPZavarivačka glava za EPP zavarivanje -uronjeno lučno zavarivanje - paralelnom žicom prečnika do 2 x 3mm tip - KA 2 - UPP
  Zavarivačka glava za uronjeno lučno zavarivanje paralelnom žicom do 2 x 3 mm, sepcijalno dizajnirana za završavanje postojećih upravljanih sistema poput zav.stubova, zavarivačkih kula, linearnih motora, itd.

  KA1-UP-5mmZavarivačka glava za EPP zavarivanje tip KA 2 - UP
  Kompletna zavarivačka glava za EPP zavarivanje, do prečnika žice 3 mm. Posebno dizajnirana za kompletiranje postojećih uzpravljanih sistema poput zavarivačkih stubova, zavarivačkih kula, linearnih motora, itd.

  KA-2-UP-3mmZavarivačka glava KA 2 - UP
  Kompletna zavarivačka glava za EPP zavarivanje, do prečnika žice 3 mm. Posebno dizajnirana za kompletiranje postojećih uzpravljanih sistema poput zavarivačkih stubova, zavarivačkih kula, linearnih motora, itd.

  KA-1-UP-steerable-5mmVođen automat za EPP zavarivanje – uronjeno lučno zavarivanje – tip KA 1 - UP 5mm
  Vođeni zavarivački automat za uronjeno lučno zavarivanje (EPP/ SAW) žicom do 5mm prečnika za unutrašnje zavarivanje cevi i rezervoara.

  KA1-UP-5mmAutomat za EPP zavarivanje – uronjeno lučno zavarivanje – tip KA1- UP 5mm
  Zavarivački automat za uronjeno lučno zavarivanje (EPP/ SAW) žicom do 5mm prečnika na ravnim površinama, sa ili bez šina vodilica (ugaoni šavovi) i za unutrašnje zavarivanje cevi.

  KA1-UP-3mmAutomat za EPP zavarivanje – uronjeno lučno zavarivanje – tip KA1UP- 3mm
  Zavarivački automat za uronjeno lučno zavarivanje (EPP/ SAW) žicom do 3mm prečnika na ravnim površinama, sa ili bez šina vodilica (ugaoni šavovi) i za unutrašnje zavarivanje cevi.

EWM Hightec Welding Merkle Kjellberg Finsterwalde Hypertherm MGM TBI Industries Kemper IGM Group Polysoude Elektroda Zagreb RAM Rijeka
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeCheck Our Feed