EWM Pico 305 cel puls pws

 • Invertorski aparat za zavarivanje jednosmernom strujompico 305
 • Prenosiv, isporučuje se uz traku za nošenje na ramenu
 • Potvrđena zaštita od prskajuće vode (zaštitni protokol IP-34s)
 • Dostupan u varijanti sa redukcijom napona otvorenog kola VRD (u skladu sa AS 1674.2-2003; IEC/DIN EN 60974-1 i ГОСТ 12.2 007.8)
 • REL I TIG lift lučno zavarivanje
 • MIG/MAG CC/CV zavarivanje Pico drive 4L dodavačkim pogonom ili Pico drive 200C dodavačkim pogonom
 • Celulozne elektrode: 100% bezbedno za zavarivanje vertikalno na dole
 • Zavarivanje štapnom elektrodom/REL postupkom za sve tipove elektroda
 • Štapne elektrode/REL celulozne elektrode: 100% bezbedno za zavarivanje vertikalno na dole
 • Pulsno REL zavarivanje:

  • Posebno pogodno za korene varove
  • Veoma pogodno za upotrebu sa zahtevnim elektrodama
  • Izvanredno premošćavanje raspora bez „curenja“ materijala sa korene strane
  • Manje deformacija usled kontrolisanog toplotnog unosa
  • Manje završnog rada usled manje prskanja
  • Zavarena površina je fine teksture, vizuelno slična površini tretiranoj TIG postupkom, za finalne prolaze
 • Savršeno zavarivanje vertikalno na gore zahvaljujući PF funkciji pulsa
 • Polaritet zavarivanja se može prebaciti pritiskom na dugme (prekidač za prebacivanje polariteta)
 • Podesiva struja vrelog starta i vreme hotstarta (hotstart struja i vreme hotstarta)
 • Podesiv Arcforce (pogonjeni luk)
 • Antistick funkcija (protiv lepljenja)
 • Ušteda energije zahvaljujući stand-by funkciji

Ostavite komentar

 
EWM Hightec Welding Merkle Kjellberg Finsterwalde Hypertherm MGM TBI Industries Kemper IGM Group Polysoude Elektroda Zagreb RAM Rijeka
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeCheck Our Feed