Robotika i automatizacija

POLYSOUDE – Mašine za orbitalno (kružno) zavarivanje / Orbital (circular) welding machines

  polysoude-ps164-2POLYSOUDE PS 164-2
  Multifunkcionalni izvor napajanja koji ima opciju prikupljanja podataka. Portabilan, sa puno-funkcionalnim daljinskim upravljačem; monofazan izvor napajanja.

  polysoude-p4POLYSOUDE P4
  Inteligentni izvor napajanja, sa automatizovanim zavarivačkim procedurama i intuitivnim korisničkim interfejsom. Veoma precizan inverterski izvor napajanja koji dolazi u kombinaciji sa pouzdanom industrijskom elektronikom; monofazni.

  polysoude-ps406-2POLYSOUDE PS 406-2
  Izvor napajanja sa integralnimre-cirkulatorom, visoko precizni inverterski izvor napajanja; odlično kontrolisan unos toplote i zavarivačkog proboja, sa ugrađenom kontrolom napona luka (AVC) i kontrolom za osciliranje gorionika (OSC).

  polysoude-p6POLYSOUDE P6
  Izvor napajanja sa integrisanim re-cirkulišućim hlađenjem; odlično kontrolisan unos toplote i zavarivačkog proboja, sa ugrađenom kontrolom napona luka AVC i kontrolom za osciliranje gorionika (OSC). Kontrola perifernih uređaja (pozicionera i manipulatornih uređaja) za potrebe mehanizovnaog zavarivanja.

  polysoude-pc-300-350-375POLYSOUDE PC 300 TR/PC 350 DC/PC 375 AC/DC
  Precizni tranzistorski izvor napajanja; modernog dizajna, specijalno stvoren da zavaruje širok opseg materijala. Precizni tranzistorski izvor napajanja; modernog dizajna, specijalno stvoren da zavaruje širok opseg materijala...

  POLYSOUDE PC 600
  Idealno rešenje za visokoproduktivno zavarivanje. Velika snaga, visoka stopa depozicije uz TIG proces zavarivanja, velika brzina pri plazma procesu; mehanička i zavarivačka rešenja – kombinacija zavarivačkih procesa.

  IGM Roboti za zavarivanje

  IGM proizvodni program se sastoji iz: robota sa upravljanjem, kompaktnih zavarivačkih ćelija, robotskih sistema sa velikim opsegom i manipulatora. Vrste robota za zavarivanje: Robot za zavarivanje , tip RTi330, Robot za zavarivanje, tip RTi370, Robot za zavarivanje, tip RTi390

  Saznajte više >

EWM Hightec Welding Merkle Kjellberg Finsterwalde Hypertherm MGM TBI Industries Kemper IGM Group Polysoude Elektroda Zagreb RAM Rijeka
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeCheck Our Feed