Zavarivanje MAG postupkom: vertikalno zavarivanje

Zavarivanje u vertikalnom položaju zahteva posebnu veštinu i podešavanje parametara na aparatu za zavarivanje.Obično se radi “kratkim “ lukom da ne bi došlo do nagomilavanja rastopljenog materijala a samim tim i do propadanja nadole. Način vođenja gorionika je iskjučivo od dole prema gore zbog bolje penetracije i kvaliteta zavarenog spoja. Nove tehnologije nam sada omogućavaju da koristimo i druge vrste električnog luka, npr. impulsni luk ili recimo coldArc od proizvođača EWM koji daje izuzetne rezultate.

Najčešće koristimo tehniku kojom gorionik vodimo po putanji koja je prikazana na slici ispod teksta.

Zavarivanje MAG postupkom: vertikalno zavarivanje

Slika 1: Putanja gorionika

Praktično, to znači da od dole na gore "ISCRTAVAMO" trouglove koji će kao rezultat dati kvalitetan zavar, a pri tom će i vizuelno biti dopadljiv.Penetracija je zadovoljavajuća i mnogo bolja od tehnike kada se gorionik vuče na dole.

Zavarivanje MAG postupkom: vertikalno zavarivanjeZavarivanje MAG postupkom: vertikalno zavarivanje

Slika 2: Komadi zavareni opisanom tehnikom

Još jedna važna napomena:

Zaštitni gas u toku zavarivanja mora biti uvek prisutan u dovoljnoj količini jer će u protivnom zavar biti porozan (ne dogode se potrbne hemijske reakcije). Ovo važi za svaki MIG-MAG postupak, pa je potrebno obezbediti uslove da se to ne dogodi (sprečiti uticaj vetra, promaja u halama,praviti zaklon direktno na radnom mestu…)

Komentari (1)

  • F.R.
    08.09.2012. at 13:25 |

    Samo na limovima do 3mm debljine gorionik se vuče nadole.Ima 3 načina zavarivanja vertikalnih ugaonih spojeva.

Ostavite komentar

 
EWM  Hightec Welding Merkle Kjellberg Finsterwalde Hypertherm MGM TBI Industries Kemper IGM Group Polysoude Elektroda Zagreb RAM Rijeka
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeCheck Our Feed