Retrofit CNC mašine za plazma rezanje – septembar 2013

Retrofit CNC mašine za plazma rezanje koja je prikazana na fotografijama, vršen je tokom septembra 2013 g. Proces je od momenta naručivanja usluge do primopredaje mašine trajao ukupno 21 kalendarski dan. Prilikom remonta zamenjeni su kompletno upravljanje, pogon i obeležavanje, a od starog uređaja iskorišćeno je samo železo.

 
Karakteristike mašine:
- dimenzije: 24×7 metara
- vodeni radni sto

Rezultati dobijeni retrofitom:

1. Tačnost (merena po dijagonali) je 0.02 mm na etalon uzorku je 10×2 m.
2. Ugrađeno je novo upravljanje i njime je omogućeno:
    a) mašina pamti gde je stala
    b) formiranje biblioteka podataka
3. Položaj ploče na radnom stolu je tačno definisan laserom čime je omogućena je lakša manipulacija radnim komadom
4. Više nisu potrebne pripremne radnje na radnom komadu da bi ga mašina isekla u optimalnom režimu.

 

Izrada i montaža sistema za centralnu ventilaciju

Ilustrovano rešenje centralnog odsisavanja sagorelih gasova nastalih pri zavarivanju u prostoriji za obuku potencijalnih zavarivača.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparati za zavarivanje – prezentacije

Na sledećim slikama prikazana je prezentacija aparata za zavarivanje na kojoj zajednički  učestvujemo kupci i mi.

EWM  Hightec Welding Merkle Kjellberg Finsterwalde Hypertherm MGM TBI Industries Kemper IGM Group Polysoude Elektroda Zagreb RAM Rijeka
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeCheck Our Feed