TIG elektrolučno zavarivanje: Ono što bi svi trebalo da znaju

TIG postupak zavarivanja je vrsta elektrolučnog zavarivanja kod koga električni luk gori između volframove elektrode, koja se ne topi, i osnovnog materijala koji se topi. Dodatni materijal se dodaje sa strane pod uglom od 15 do 20 stepeni u odnosu na osnovni materijal.

Zaštitni gas može biti argon ili helijum. Argon se više upotrbljava jer je jeftiniji a ima i veću specifičnu težinu od helijuma. PALJENJE LUKA u argonu je lako i uobičajeno je da se pali visokofrekventnom strujom bez da se vrhom igle dodiruje materijal. Postoji mogućnost da se luk pali dodirom igle od volframa i radnog komada (lift arc) ali se ne preporučuje za profesionalnu upotrebu.

Zaštitni gasovi kod MAG zavarivanja : ugljen-dioksid CO2

Ugljen-dioksid je na sobnoj temperaturi inertan gas i tek na visokoj temperaturi (električni luk) disocira na ugljen-monoksid i kiseonik prema reakciji:

Zavarivanje MAG postupkom: vertikalno zavarivanje

Zavarivanje u vertikalnom položaju zahteva posebnu veštinu i podešavanje parametara na aparatu za zavarivanje.Obično se radi “kratkim “ lukom da ne bi došlo do nagomilavanja rastopljenog materijala a samim tim i do propadanja nadole. Način vođenja gorionika je iskjučivo od dole prema gore zbog bolje penetracije i kvaliteta zavarenog spoja. Nove tehnologije nam sada omogućavaju da koristimo i druge vrste električnog luka, npr. impulsni luk ili recimo coldArc od proizvođača EWM koji daje izuzetne rezultate.

Najčešće koristimo tehniku kojom gorionik vodimo po putanji koja je prikazana na slici ispod teksta.

EWM patentirani postupci zavarivanja

 

EWM patentirani postupci zavarivanjaPročitajte više o EWM aparatima za zavarivanje i standardnim patentiranim postupcima zavarivanja koje ovi aparati omogućavaju.

Detaljno objašnjenje tehnologije rada, primene na različitim materijalima i uštedama koje možete ostvariti ukoliko odaberete EWM.
ColdArc, ForceArc, HighSpeed, RootArc postupci zavarivanja. U okviru svog proizvodnog programa, naš partner ”EWM” ima tri izvedbe invertorskih uređaja:

Elektrolučno zavarivanje topljivom elektrodom

MIG / MAG postupak varenja

Elektrolučno zavarivanje topljivom elektrodom pod zaštitom inertnog (MIG) i aktivnog (MAG) gasa

Elektrolučno zavarivanje pod zaštitom gasa je visokoproduktivni postupak kod koga električni luk gori između metalne elektrode (žice) koja se topi i osnovnog materijala.

Aparate koje koristimo za MIG I MAG zavarivanje se ne razlikuju po konstrukciji već je razlika u vrsti gasa koji se koristi i području primene. Ako se za zaštitu rastopljenog metala koristi inertan gas (argon, helijum) postupak se naziva MIG (metal inert gas). Primenjuje se za zavarivanje visokolegiranih čelika, aluminijuma, bakra, titana i njihovih legura.

EWM  Hightec Welding Merkle Kjellberg Finsterwalde Hypertherm MGM TBI Industries Kemper IGM Group Polysoude Elektroda Zagreb RAM Rijeka
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeCheck Our Feed