IGM Roboti za zavarivanje

IGM proizvodni program se sastoji iz:  

 • Robota sa upravljanjem 
 • Kompaktnih zavarivačkih ćelija  
 • Robotskih sistema sa velikim opsegom  
 • Manipulatora

Vrste robota za zavarivanje:

 • Robot za zavarivanje, tip RTi330 radni doseg ø 3,890 mm 
 • Robot za zavarivanje, tip RTi370 radni doseg ø 4,290 mm 
 • Robot za zavarivanje, tip RTi390 radni doseg ø 4,690 

Roboti se sastoje od 6 rotirajućih osa, koje su smeštene u čvrsto odliveno aluminijumsko kućište i mogu se postavljati u uspravljen ili položen položaj. Velik operativni raspon robota je ostvaren usled ugaono projektovanih osa,visokog stepena slobode kretanja osa i brzo reagujućih ruku. Optimalni ugao zavarivača gorionika je garantovan, čak i u slučajevima teško dostupnih radnih položaja. 6 – osni robot:

  Nominalno područje rada Nominalna brzina
Osa 1 - 270° / + 270° = 540° 109°/s
Osa 2 - 145° / +   55° = 190° 139°/s
Osa 3 - 240° / +   70° = 310° 208°/s
Osa 4 - 180° / + 180° = 360° 352°/s
Osa 5 - 140° / + 140° = 280° 342°/s
Osa 6 - 360° / + 360° = 720° 585°/s

Jedinstveni robotski dizajn:

 • Sve robotske i spoljne ose su opremljene sa AC pogonom
 • Nema kočnica jer su sve konzole izbalansirane
 • Upotrebljavaju se samo apsolutni enkoderi
 • Dostupan veliki broj perifernih uređaja
 • Nosivost  15 kg
 • Vrlo elegantan dizajn na svim osama
 • Jednostavan pristup dodavaču žice
 • Kućište izrađeno od čvrste  aluminijumske legure

Pogledajte katalog proizvoda: RTi330 i RTi370

EWM Hightec Welding Merkle Kjellberg Finsterwalde Hypertherm MGM TBI Industries Kemper IGM Group Polysoude Elektroda Zagreb RAM Rijeka
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeCheck Our Feed