MIG zavarivanje aluminijuma: osnove

MIG zavarivanje aluminijuma podrazumeva sledeće:izvor struje je DC tipa sa konstantnom naponskom karakteristikom. Dodatni materijal se dodaje pomoću mehanizma koji se naziva DODAVAČ ŽICE. Gorionik mora biti što kraći (do 3 mtra) sa teflonskom ili pvc vodilicom za žicu.

MIG zavarivanje aluminijuma: osnove

Točkići za dotur žice moraju biti sa “U” urezom (“V” urez se koristi za tvrde žice). Najbolje je kada imamo 4 točka i da su svi pogonski. Žica se ne doteže prejako jer često dolazi do zastoja usled gužvanja žice.

MIG zavarivanje aluminijuma: osnove

Ako je moguće, usmerivač gasa (ŠOBA) trebalo bi da bude cilindričan a ne konusni radi bolje zaštite na mestu zavarivanja. Kontaktna dizna mora imati oznaku “Al” ili samo “A” jer su ove dizne namenjene za aluminijum i imaju veći prečnik u odnosu na oznaku (ako ima oznaku 1,2A to znači da je otvor oko1,4mm).

MIG zavarivanje aluminijuma: osnove

Udaljenost vrha usmerivača gasa od mesta zavarivanja je nešto veći iz razloga što aluminijum brzo DOGOREVA pa na taj način sprečavamo da se žica zalepi za kontaktnu diznu. Ako smo sve uardili kako je ovde opisano rezultat neće izostati.

MIG zavarivanje aluminijuma: osnove

Ostavite komentar

 
EWM  Hightec Welding Merkle Kjellberg Finsterwalde Hypertherm MGM TBI Industries Kemper IGM Group Polysoude Elektroda Zagreb RAM Rijeka
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeCheck Our Feed