Obložene elektrode – sirovine za proizvodnju

Sirovine za proizvodnju elektroda mogu biti sirovine za oblogu i sirovine za jezgro čeličnih elektroda.
Sirovine koje se upotrebljavaju za oblogu elektroda mogu se podeliti u nekoliko grupa:
  • Komponente koje stabilizuju električni luk. U ovu grupu spadaju materijali sa niskim naponom jonizacije kao što su kalijum i natrijum karbonat (K2CO3, NaCO3).
  • Komponente koje stvaraju šljaku. U ovu grupu komponenti spadaju oksidi i rude različitih elemenata (hematit, kvarc, rutil i dr).
  • Komponente koje stvaraju gasove. Njihova uloga je dodatna zaštita metalne kapi od uticaja plinova iz vazduha. U ovu grupu spadaju uglavnom organski materijali karbonati (celuloza, dolomit…)
  • Komponente koje se upotrebljavaju za legiranje (hrom, nikal i dr) i dezoksidaciju (aluminijum, mangan – zbog spajanja sa kiseonikom, pri čemu nastaju njihovi oksidi koji prelaze u šljaku)
  • Komponente koje se upotrevljavaju kao veziva dodaju se zbog lakšeg nanošenja obloge na jezgro.
Oblozena_elektroda
slika preuzeta sa sajta www.wikipedia.org


Kao sirovine za jezgro elektroda upotrebljavaju se žice čije vrsta i kvalitet zavise od vrste elektrode. Za nelegirane i niskolegirane elektrode upotrebljava se vučena žica od čelika sa niskim nivoom ugljenika (sumpor i fosfor moraju biti što manji).
Za proizvodnju elektroda za zavarivanje visoko legiranih čelika i obojenih metala upotrebljava se žica hemijskog sastava kakav mora biti sastav zavara.
Prilikom mešanja materijala za oblogu, kao vezivno sredstvo upotrebljava se vodeno staklo.

Ostavite komentar

 
EWM  Hightec Welding Merkle Kjellberg Finsterwalde Hypertherm MGM TBI Industries Kemper IGM Group Polysoude Elektroda Zagreb RAM Rijeka
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeCheck Our Feed