Osnove orbitalnog zavarivanja

Kada Vam je potreban visoko kvalitetan rezultat spoja cevi ili valjkastih profila, prvi izbor je orbitalno zavarivanje. Zavarivački gorionik – kod najčešćeg broja slučajeva se koristi TIG (Tungsten Inertni Gas) zavarivanje – “putuje” oko cevi koja treba da se spoji, vođen mehaničkim sistemom. Naziv “orbitalno zavarivanje” potiče od cirkularnog kretanja zavarivačkog alata oko radnog komada.

Osnove orbitalnog zavarivanjaMeđu brojnim procesima spajanja, orbitalno TIG zavarivanje se tokom vremena pokazalo kao dobro utemeljena metoda, iako i dalje postoji mnogo nepoznanica o brojnim prednostima koje ova izazovna tehnika nudi zainteresovanima.

Svemirska, vazduhoplovna, industrija brzih vozova, nuklearna industrija, farmaceutska industrija, prehrambena industrija, industrija mikroelektronskih delova – da nabrojimo samo neke od najinteresantnijih primena – su industrije koje se baziraju na orbitalnom zavarivanju, ali je potrebno napomenuti da i oprema koja osigurava dnevno dobavljanje električnom strujom, uljima i gasovima takođe zavisi od tehnologija orbitalnog zavarivanja.

Uopšteno gledano, tehnika orbitalnog zavarivanja pokriva dva osnovna polja primene:

  • spajanje cevi na cev ili valjkastih profila na profile,
  • zavarivanje tabli cevi na cev

U prvu grupu se ubrajaju sve vrste spojeva cevi: sučeoni varovi i varovi prirubnica, pregiba, T-spojeva, ventila, odnosno ukupnih zahteva koji se postavljaju pred zavarivanje cevi i valjakastih profila.

Druga grupa se odnosi na proizvodnju bojlera, razmenjivača toplote i obuhvata različite zavarivačke zadatke koji su u vezi sa operacijama zavarivanja tabli cevi na cev.

Ostavite komentar

 
EWM  Hightec Welding Merkle Kjellberg Finsterwalde Hypertherm MGM TBI Industries Kemper IGM Group Polysoude Elektroda Zagreb RAM Rijeka
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeCheck Our Feed