Podela elektroda prema tehnološkim osobinama

Elektrode se prema tehnološkim osobinama dele na:

  • duboko penetrirajuće– namenjene zavarivanju spojeva sa malim brojem slojeva. Zavaruju se limovi do 16 mm debljine , u prvom spoju bez izrade žljeba. Pošto prvi zavar dopire do polovine sonovnog materijala, drugi zavar mora istopiti koren prvog, da bi se dobile odgovarajuće mehaničke osobine. Tip obloge je najčešće rutilni, uz dodatak organskih materijala. Kvalitet osnovnog materijala bitno utiče na kvalitet spoja zato što se metal zavara sastoji većim delom od osnovnog materijala.

  • elektrode prilagođene posebnim uslovima rada – imaju rutilni i bazični tip obloge. Šljaka je dgovarajućeg viskozitete i sodogvarajućom napetošću površine što omogućava zavarivanje odozgo prema dole. zbog navedenog, upotrebljavaju se za korenske zavare u vertikalnom položaju

  • visokoproduktivne elektrode – bazične i rutilne elektrode koje u oblozi sadrže veću količinu gvozdenog praha.Time se postiže bolja stabilnost električnog luka. Većom debljinom obloge postiže se bolje iskorišćenje električne energije i manji gubitak materijala rasprskavanjem. Vreme topljenja je veće nego kod kod klasične elektrode iste debljine. istovremeno je i brzina zavarivanja veća.

Prema debljini obloge elektrode se dele na:

  • Tanko obložene – one čija ukupna debljina ne prelazi 120% debljine jezgra. Uglavnom vrše električnu funkciju, a količina šljake je veoma mala.

  • Srednje obložene – ukupna debljina 120-155 % debljine jezgra. Obloga vrši električnu, zaštitnu i metaluršku funkciju.

  • Debelo obložene elektrode – ukupna debljina prelazi 155% debljine jezgra. Vrši sve tri funkcije. To dovodi do pojave kratera koji vrši usmeravane i koncentraciju stuba, što obezbeđuje smanjenje gubitka toplote i povećanje temperature na vrhu elektrode.

Ostavite komentar

 
EWM  Hightec Welding Merkle Kjellberg Finsterwalde Hypertherm MGM TBI Industries Kemper IGM Group Polysoude Elektroda Zagreb RAM Rijeka
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeCheck Our Feed