Prednosti / mane TIG (GTAW) procesa

Saznajte više o prednostima i manama TIG (GTAW) procesa zavarivanja

Prednosti

 • mogu se spajati skoro sve vrste metala
 •  zavaruju se različite vrste čelika, uključujući i prohrom, kao i vatrostalni materijali i legure  nikla, aluminijuma, bakra, zlata, magnezijuma, tantala, titanijuma, cirkonijuma koje su otporne na habanje. U nekim slučajevima se mogu zavarivati čak i mesing i bronza. Ukoliko se primenjuje punjena žica, radni komadi koji se sastoje od različitih legura ili sklopova se takođe mogu međusobno zavarivati.
 • Svi zavarivački položaji su mogući
 • Proces je vrlo stabilan i pouzdan; pojava zavarivačkih defekata se može smanjiti na manje od 1%.
 • Ne formira se šljaka niti ima isparenja pri zavarivanju.
 • Primenjivi zavarivački parametri se mogu prilagoditi u širokom stepenu i, u najvećem broju slučajeva, potpuno nezavisno jedni od drugih.
 • TIG zavarivanje se može izvesti sa i bez žice za punjenje.
 • Voltaža luka, koja je u direktnoj vezi sa dužinom luka, i intenzitet zavarivačke struje pružaju širok opseg varijacija i mogu se automatski kontrolisati.

Mane

 • U poređenju sa drugim lučnim zavarivačkim procesima, nivo TIG premaza (taloga) je relativno mali.
 • Neophodno je izvršiti skupe i vremenski zahtevne korake u razvoju kako bi se utvrdila zavarivačka procedura i tačne vrednosti zavarivačkih parametara koji su neophodni za kontrolu procesa.
 • Zavarivačka oprema je sofisticirana. Ona zahteva više troškove investicija od opreme za ručno zavarivanje.

Ostavite komentar

 
EWM Hightec Welding Merkle Kjellberg Finsterwalde Hypertherm MGM TBI Industries Kemper IGM Group Polysoude Elektroda Zagreb RAM Rijeka
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeCheck Our Feed