Servis aparata za varenje

U okviru GEM Trade doo samostalno funkcioniše servis aparata za zavarivanje i mašina za gasno i plazma sečenje metala.

Ovlašćeni serviseri od strane zastupljenih proizvođača vrše usluge:

  • obuke naših klijenata zarad adekvatne upotrebe aparata za zavarivanje i mašina za gasno i plazma sečenje metala,
  • montaže kupljene opreme
  • prilagođavanja kupljene opreme specifičnim potrebama potrošača,
  • popravki opreme za zavarivanje i sečenje metala
  • edukacije postojećih i budućih zavarivačkih kadrova
  • atestiranje zavarivačke i opreme za sečenje metala, prema važećim standardima VDE 0544-4 i IEC 60974-4.

Servis GEM Trade doo odlikuje:

  • visoka stručnost
  • brzo reagovanje
  • mobilnost.

Ponosimo se činjenicom da naši potrošači najkasnije u roku od 48 sati od prijave kvara mogu da računaju na servisnu intervenciju našeg stručnog tima.

EWM  Hightec Welding Merkle Kjellberg Finsterwalde Hypertherm MGM TBI Industries Kemper IGM Group Polysoude Elektroda Zagreb RAM Rijeka
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeCheck Our Feed