TIG elektrolučno zavarivanje: Vrste struje i polaritet – za one koji žele da znaju više

Zavarivanje TIG postupkom može se vršiti jednosmernom ili naizmeničnom strujom u zavisnosti koji materijal se zavaruje.
TIG postupak podrazumeva sledeće:
Ako zavarujemo DC strujom (jednosmerna struja) onda je elektroda od volframa na MINUS potencijalu. Ako se polaritet elektrode ne postavi na ovaj način nego na PLUS potencijal doći će do erodiranja elektrode usled pregrevanja. Na ovaj način zavarujemo čelike (legirane ili nelegirane), bakar, titan, Cr-Ni čelike i drugo.
Ako radimo AC postupkom (naizmenična struja) polaritet se menja u toku rada i to po podešenoj frekvenciji (50 do 200 Hz). Na ovaj način zavarujemo aluminijum i druge lake metale koji stvaraju teško topljive oksidne prevlake (magnezijum).

A zašto je aluminijum toliki problem?

Na površini aluminijuma stvara se zaštitni sloj oksida Al2O3 koji se topi na 23230 K (20500C), a sam aluminijum se topi na samo 9580 K (6850C). Da bi se aluminijum mogao zavariti, oksidna prevlaka se mora razorit,i a to je nemoguće ako je elektroda na MINUS potencijalu. Elektroni koji udaraju u oksidnu prevlaku nemaju dovoljnu masu za ovaj zadatak, pa bi logično trebalo promeniti polaritet na PLUS potencijal da bi masivni pozitivni joni probili oksid aluminijuma. Ovako jednostavno rešenje nije moguće, jer u slučaju kada je elektroda na PLUS potencijalu dolazi do ekstremnog zagrevanja iste pa dolazi do erozije. Rešenje ipak postoji, a to je rad sa naizmeničnom strujom koja po prirodi menja polaritet u zavisnosti od podešene radne frekvencije.Tako imamo slučaj da je moguće ukloniti oksid kada je elektroda na PLUS potencijalu a ohladiti elektrodu kada je na MINUS potencijalu.
Na sledećim fotografijama se vidi jedan zavarivački izvor koji omogućava rad sa AC/DC strujama i koji kao rezulatat daje izuzetan zavar na radnom komadu od aluminijuma.
 

zavaren-spoj-aluminijuma

Slika 1:TETRIX 300 AC/DC EWM Slika 2: Zavaren spoj aluminijuma
 

Komentari (1)

  • 10.03.2018. at 00:26 |

    Poštovani,

    Ovaj var je fenomenalan. Svaka čast variocu. Neznam samo koju vrstu elektrode koristite? Ako je obučna AL, kako je moguće zavariti AL kada je u pitanju velika oksidacija? Čuo sam da postoje specijalne elektrode kojima se AL vari i var ostaje skor pa kao ovaj Vaš.

    Svaka čast!

     

Ostavite komentar

 
EWM  Hightec Welding Merkle Kjellberg Finsterwalde Hypertherm MGM TBI Industries Kemper IGM Group Polysoude Elektroda Zagreb RAM Rijeka
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeCheck Our Feed